Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2004
Випуск 8
Автори Гнатів Л., Кутнів М.
Назва статті Точні триточкові різницеві схеми на нерівномірній сітці для систем звичайних диференціальних рівнянь з монотонним оператором
Анотація Для нелінійних крайових задач з монотонним оператором доведено існування точної триточкової різницевої схеми на нерівномірній сітці, а також існування та єдиність її розв’язку. Одержано достатні умови збіжності методу простої ітерації розв’язування нелінійної точної триточкової схеми.
Мова Українська
PDF формат Гнатів Л., Кутнів М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти