Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Годич О., Щербина Ю.
Назва статті Самоорганізація нейромереж та класифікація даних
Анотація Розглянуто проблему класифікації даних за допомогою самоорганізаційних карт. Для їхнього моделювання вибрано штучні нейронні мережі та проаналізовано метод Кохонена [3 7]. Як приклад класифікації даних розв’язано задачу виявлення подібностей між тваринами, що представлені векторами ознак. Важливим аспектом самоорганізації штучних нейронних мереж є виявлення стану їхньої організованості, що безпосередньо впливає на здатність до аналізу вхідних даних. Одним з підходів є візуальний, суть якого полягає у відображенні стану організації штучної нейронної мережі. Авторами розглянуто два найпопулярніші методи візуалізації і запропоновано свій, в основі якого є ідея відображення топологічного сусідства нейронів у нейромережі.
Мова Українська
PDF формат Годич О., Щербина Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти