Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Щербатий М., Мацьонг Я.
Назва статті Оптимальне керування та ідентифікація параметрів у системах звичайних диференціальних рівнянь
Анотація Розглянуто задачі оптимального керування та ідентифікації параметрів систем (процесів), поведінку яких описує задача Коші для векторного звичайного диференціального рівняння. Шляхом апроксимації функцій керування кусково-поліноміальними функціями задачу оптимального керування зведено до задачі нелінійного математичного програмування. Її розв’язано методом зовнішніх штрафних функцій у поєднанні з методом спряжених градієнтів. Коефіцієнти чутливості функціональних характеристик системи відносно параметрів керування обчислено двома способами – за допомогою скінченних різниць і за допомогою спряжених рівнянь. Наведено числові результати для задачі оптимізації випуску пеніциліну з використанням різних способів обчислення похідних та для задачі ідентифікації параметрів моделі спиртового бродіння у винному суслі.
Мова Українська
PDF формат Щербатий М., Мацьонг Я. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти