Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Чапля Є., Чернуха О.
Назва статті Вертикальна гетеродифузія в горизонтальній двошаровій області
Анотація Розглянуто контактну крайову задачу для рівнянь гетеродифузії домішкової речовини в структурі з двох шарів, на зовнішніх поверхнях якої задані значення концентрації, а на межі контакту рівність хімічних потенціалів і потоків. Отримано аналітичні вирази для концентрації частинок домішки і проаналізовано вплив параметрів задачі на немонотонний характер розподілу домішок у приповерхневих і приконтактних областях, де простежується їхнє нагромадження.
Мова Українська
PDF формат Чапля Є., Чернуха О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти