Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Ніколаєв О., Курєннов С.
Назва статті Основні задачі термопружності для багатозв'язної області, яка обмежена поверхнями сфери та витягнутого сфероїда
Анотація Узагальненим методом Фур’є досліджено напружено-деформований стан, зумовлений осесиметричним розподілом температурного поля в скінченній області, яка обмежена поверхнями сфери та витягнутого сфероїда. Для розв’язку задачі удосконалено узагальнений метод Фур’є, який раніше застосовували без урахування температурних полів [1]. Головний зміст методу полягає у використанні теорем додавання базисних термопружних переміщень у сферичній та витягнутій сфероїдальній системах координат. За допомогою теорем додавання вдалося задовольнити крайові умови на різних ділянках межі багатозв’язного тіла.
Мова Українська
PDF формат Ніколаєв О., Курєннов С. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти