Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Ніколаєв О., Курєннов С.
Назва статті Основні задачі термопружності для багатозв'язної області, яка обмежена поверхнями сфери та витягнутого сфероїда
Анотація Узагальненим методом Фур’є досліджено напружено-деформований стан, зумовлений осесиметричним розподілом температурного поля в скінченній області, яка обмежена поверхнями сфери та витягнутого сфероїда. Для розв’язку задачі удосконалено узагальнений метод Фур’є, який раніше застосовували без урахування температурних полів [1]. Головний зміст методу полягає у використанні теорем додавання базисних термопружних переміщень у сферичній та витягнутій сфероїдальній системах координат. За допомогою теорем додавання вдалося задовольнити крайові умови на різних ділянках межі багатозв’язного тіла.
Мова Українська
PDF формат Ніколаєв О., Курєннов С. Основні задачі термопружності для багатозв'язної області, яка обмежена поверхнями сфери та витягнутого сфероїда
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти