Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Максимук О., Щербина Н.
Назва статті Уточнений розрахунок напруженого стану скінченних оболонок з урахуванням залишкових деформацій
Анотація Розглянуто осесиметричну задачу визначення напруженого стану скінченних циліндричних оболонок, зумовленого залишковими деформаціями. З використанням запропонованого числово-аналітичного методу одержано розв’язок цієї задачі в уточненому формулюванні. Теоретична модель враховує поперечну зсувну деформацію й обтиснення. Наведено числовий аналіз напруженого стану.
Мова Українська
PDF формат Максимук О., Щербина Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти