Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Кундрат М., Сулим Г.
Назва статті Зони передруйнування в композиції з включенням під час антисиметричного навантаження
Анотація Методом функцій стрибка досліджено розвиток локалізованих зон передруйнування в композиції зі стрічковим пружним високомодульним включенням в ізотропній матриці під дією антисиметричного навантаження на нескінченності. Зони передруйнування поширюються вздовж межі матриця включення від вістря до центра і їх моделюють лініями розриву норма-льних переміщень. З використанням комплексних потенціалів отримано залежності компонент тензора напружень і вектора переміщень від навантаження та шуканої функції стрибка. З ура-хуванням умов взаємодії включення з матрицею задача зведена до сингулярного інтегрального рівняння стосовно функції стрибка, яке розв’язують методом колокацій. Наведено числовий приклад.
Мова Українська
PDF формат Кундрат М., Сулим Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти