Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Козаревська Ю.
Назва статті Регуляризація чисельних розв’язків варіаційних задач міграції домішок: h-Адаптивний метод скінченних елементів. Частина 2
Анотація На підставі раніше запропонованої h-адаптивної схеми методу скінченних елементів проаналізовано чисельні розв’язки сингулярно збурених модельних задач мігрування із примежовими та внутрішніми шарами. В процесі дослідження чисельних розв’язків також виконано аналіз деяких їхніх характеристик. З використанням отриманих чисельних результатів, обчислено також апостеріорні порядки збіжності згаданої вище схеми.
Мова Українська
PDF формат Козаревська Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти