Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Квасниця Г., Шинкаренко Г.
Назва статті Порівняння простих апостеріорних оцінювачів похибок методу скінченних елементів для задач еластостатики
Анотація Проаналізовано обчислювальні можливості h-адаптивних схем методу скінченних елементів, заснованих на добре відомому апостеріорному оцінювачі похибки Зенкевича-Зу [10-13] та нещодавно запропонованому оцінювачі авторів [2]. У розв’язках задач з різним ступенем сингулярності обидві схеми з квадратичними апроксимаціями на трикутниках дають близькі до оптимальних показники збіжності, водночас друга із цих схем потребує менших обчислювальних затрат.
Мова Українська
PDF формат Квасниця Г., Шинкаренко Г. Порівняння простих апостеріорних оцінювачів похибок методу скінченних елементів для задач еластостатики
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти