Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Квасниця Г., Шинкаренко Г.
Назва статті Порівняння простих апостеріорних оцінювачів похибок методу скінченних елементів для задач еластостатики
Анотація Проаналізовано обчислювальні можливості h-адаптивних схем методу скінченних елементів, заснованих на добре відомому апостеріорному оцінювачі похибки Зенкевича-Зу [10-13] та нещодавно запропонованому оцінювачі авторів [2]. У розв’язках задач з різним ступенем сингулярності обидві схеми з квадратичними апроксимаціями на трикутниках дають близькі до оптимальних показники збіжності, водночас друга із цих схем потребує менших обчислювальних затрат.
Мова Українська
PDF формат Квасниця Г., Шинкаренко Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти