Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Гудзь Р., Петльований А.
Назва статті Комплексний метод граничних елементів при моделюванні фізичних процесів у тілах з композиційних матеріалів
Анотація Розглянуто проблему розширення області застосування комплексного методу граничних елементів до розв’язування задач теорії потенціалу, ускладнених наявністю в однорідних тілах систем неоднорідних включень. Запропоновано конкретний алгоритм моделювання розв’язку плоскої змішаної крайової задачі для основного рівняння стаціонарного поля в однозв’язній області за умови, що характеристика середовища є неперервною функцією, сталою скрізь у цій області, за винятком скінченної сукупності підобластей, де залежить від координат. Система рівнянь для знаходження вузлових значень побудована за методом зважених нев’язок, уведених як для крайових умов, так і для областей локальних включень. На підставі проведених числових досліджень зроблено низку висновків, зокрема, про розширення сфери використання комплексного методу граничних елементів.
Мова Українська
PDF формат Гудзь Р., Петльований А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти