Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Власюк А., Мартинюк П.
Назва статті Фільтраційна консолідація ґрунтового масиву за наявності перенесення солей у неізотермічному режимі
Анотація Побудовано математичну модель задачі фільтраційної консолідації шару ґрунту з урахуванням впливу перенесення солей фільтраційним потоком у неізотермічному режимі. Числовий розв’язок відповідної одновимірної задачі знайдено методом скінченних елементів. Як приклад, досліджено задачу фільтраційної консолідації масиву глинистого ґрунту обмеженої товщини. Наведено результати числових експериментів та їхній аналіз.
Мова Українська
PDF формат Власюк А., Мартинюк П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти