Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Шахно С., Макух О.
Назва статті Локальна збіжність ітераційно різницевих методів розв’язування нелінійних операторних рівнянь
Анотація За єдиним підходом досліджено локальну збіжність двох методів лінійної інтерполяції – методу хорд і методу Курчатова – і виконано порівняння їх з методом, що має порядок збіжності 1.839…, (досліджений Ф.А. Потра), за швидкістю і радіусом збіжності. Наведено результати числового експерименту над цими методами на тестових задачах.
Мова Українська
PDF формат Шахно С., Макух О. Локальна збіжність ітераційно різницевих методів розв’язування нелінійних операторних рівнянь
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти