Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Шахно С., Макух О.
Назва статті Локальна збіжність ітераційно різницевих методів розв’язування нелінійних операторних рівнянь
Анотація За єдиним підходом досліджено локальну збіжність двох методів лінійної інтерполяції – методу хорд і методу Курчатова – і виконано порівняння їх з методом, що має порядок збіжності 1.839…, (досліджений Ф.А. Потра), за швидкістю і радіусом збіжності. Наведено результати числового експерименту над цими методами на тестових задачах.
Мова Українська
PDF формат Шахно С., Макух О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти