Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Цегелик Г., Підківка Л.
Назва статті Про один метод мажорантного типу розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь
Анотація З використанням апарату некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій побудовано новий чисельний метод розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь першого порядку, досліджено його збіжність і обчислювальну стійкість. В основі цього методу є апроксимація похідної від функції некласичною мажорантою Ньютона.
Мова Українська
PDF формат Цегелик Г., Підківка Л. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти