Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Сеньо П.
Назва статті Інтервальні методи розв’язування деяких класів детермінованих задач
Анотація Запропоновано нові підходи до побудови та дослідження ефективних інтервальних ітераційних методів розв’язування систем трансцендентних рівнянь. На підставі нової інтерпретації означення інтервального розширення функції описано розклад його в ряд Тейлора. Побудовано ефективні методи п’ятого, сьомого та дев’ятого порядків збіжності.
Мова Українська
PDF формат Сеньо П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти