Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Остудін Б., Романенко А.
Назва статті Про збіжність методу квадратур для інтегрального рівняння у стаціонарних осесиметричних самоузгоджених задачах електронної оптики
Анотація Запропоновано інший, на відміну від розглянутого в [3], підхід до з’ясування збіжності методу квадратур. На підставі теорії колективно-компактних операторів доведено стійкість і збіжність наближеної схеми розв’язування інтегрального рівняння самоузгодженої задачі, одержано оцінку похибки наближеного розв’язку для класів функцій простору Соболєва. Розв’язність інтегрального рівняння досліджено в модифікованому просторі Гьольдера. Теоретичне обґрунтування збіжності не накладає обмежень на знакозміну функції шуканого розв’язку.
Мова Українська
PDF формат Остудін Б., Романенко А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти