Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Жук М.
Назва статті До застосування методу Канторовича
Анотація Розглянуто диференціальне рівняння другого порядку еліптичного типу з постійними коефіцієнтами, що не містить мішаної похідної та перших похідних. Для розв’язування рівняння застосовано метод Канторовича за певного вибору системи координатних функцій. Визначено оцінки швидкості збіжності та збіжність до нуля нев’язки.
Мова Українська
PDF формат Жук М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти