Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Гнатишин М., Сеньо П.
Назва статті Інтервальний метод ітераційної локалізації розв’язків систем нелінійних рівнянь
Анотація За аналогією з ідеєю Рунге, апроксимацією інтервальних розширень похідних вищих порядків лінійною комбінацією інтервальних розширень першої похідної оператора системи рівнянь, отримано інтервальний метод локалізації розв’язків систем нелінійних рівнянь [3]. Доведено теорему, в разі виконання умов якої цей метод збігається до як завгодно малого по ширині інтервалу, що містить корінь заданої системи рівнянь.
Мова Українська
PDF формат Гнатишин М., Сеньо П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти