Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Гнатишин М., Сеньо П.
Назва статті Інтервальний метод ітераційної локалізації розв’язків систем нелінійних рівнянь
Анотація За аналогією з ідеєю Рунге, апроксимацією інтервальних розширень похідних вищих порядків лінійною комбінацією інтервальних розширень першої похідної оператора системи рівнянь, отримано інтервальний метод локалізації розв’язків систем нелінійних рівнянь [3]. Доведено теорему, в разі виконання умов якої цей метод збігається до як завгодно малого по ширині інтервалу, що містить корінь заданої системи рівнянь.
Мова Українська
PDF формат Гнатишин М., Сеньо П. Інтервальний метод ітераційної локалізації розв’язків систем нелінійних рівнянь
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти