Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Булацик О.
Назва статті Дослідження галужень розв’язків нелінійного інтегрального рівняння модифікованої фазової проблеми у випадку дискретного перетворення Фур’є
Анотація Методику дослідження галужень розв’язків модифікованої фазової проблеми для неперервного перетворення Фур’є перенесено на випадок дискретного перетворення Фур’є. Отримано рівняння на визначення можливих точок галуження, та системи рівнянь на визначення параметрів відгалужених розв’язків. Проведено порівняння поведінки розв’язків для симетричних та несиметричних вхідних даних. Досліджено природу появи та зникнення точок біфуркацї.
Мова Українська
PDF формат Булацик О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти