Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Босікова І.
Назва статті Прискорена версія схеми розрізання для систем лінійних алгебричних рівнянь з тригонометричними поліноміальними коефіцієнтами
Анотація У роботі розглядаються системи лінійних алгебричних рівнянь з тригонометричними. поліноміальними коефіцієнтами. Розроблено схему зведення таких систем до систем з числовими коефіцієнтами. Для розв’язування отриманих систем з числовими коефіцієнтами розроблено алгоритм прискореної версії схеми розрізання.
Мова Українська
PDF формат Босікова І. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти