Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 7
Автори Бомба А., Пригорницький Д.
Назва статті Числове розв’язування обернених нелінійних крайових задач на квазіконформні відображення в двозв’язних деформівних середовищах
Анотація Розроблено новий алгоритм числового розв’язування обернених нелінійних крайових задач на квазіконформні відображення у двозв’язних деформівних середовищах, обмежених еквіквазіпотенціальними лініями.
Мова Українська
PDF формат Бомба А., Пригорницький Д. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти