Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 6
Автори Шаховська Н.
Назва статті Моделювання невизначеностей та інтелектуальний аналіз баз даних засобами багатозначної логіки
Анотація Розглянуто головні типи невизначеностей та рівні їхнього уведення у відношення реляційної бази даних. Запропоновано ввести ряд операцій над відношенням, яке містить нечіткі дані, та розширити деякі стандартні операції для коректного опрацювання невизначених значень. Уведено поняття цільових та критичних атрибутів. Запропоновано використати апарат багатозначної логіки Лукасевича для аналізу повноти даних у відношенні.
Мова Українська
PDF формат Шаховська Н. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти