Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 6
Автори Нікольський Ю., Щербина Ю., Якимечко Р.
Назва статті Дерева прийняття рішень та їхнє застосування для прогнозування діагнозу у медицині
Анотація Детально описано технологію використання дерев прийняття рішень. Сформульовано типи задач прийняття рішень, уведено формальні означення дерева рішень і системи прийняття рішень. Викладено алгоритм ID3 побудови дерева рішень, його застосування проілюстровано на двох модельних задачах. Методика проектування бази знань на основі використання дерев рішень із застосуванням алгоритму ID3 опрацьована на реальній інформації, яка була зібрана під час визначення діагнозу певного кардіозахворювання. Практичною метою виконаних досліджень була побудова дерева рішень та на його основі множини правил, які дадуть змогу автоматизувати процес визначення діагнозу і цим створити прототип експертної системи.
Мова Українська
DOC формат Нікольський Ю., Щербина Ю., Якимечко Р. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти