Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 6
Автори Годич О., Щербина Ю.
Назва статті Застосування штучних нейронних мереж до розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати
Анотація Велика кількість сучасних досліджень присвячена питанню розпаралелювання обчислень, зокрема, модифікації існуючих алгоритмів для роботи у розподілених середовищах. Причиною цього стала відносна дешевизна розробки та реалізації кластерних обчислювальних середовищ порівняно із ціною мейнфреймів. Прикладом практичних втілень таких досліджень є проект SETI@home (http://setiathome.ssl.berkeley.edu/). Ми розглянули питання розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати із застосуванням штучних нейронних мереж, які самі по собі є розподіленими обчислювальними середовищами з високою здатністю до масштабування. Їхнє застосування можливе на довільній обчислювальній техніці – від традиційних персональних комп’ютерів до кластерних систем та мейнфреймів.
Мова Українська
PDF формат Годич О., Щербина Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти