Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 6
Автори Тичковський Р., Цегелик Г.
Назва статті Математичне моделювання оптимального використання потужностей еом в обчислювальних мережах
Анотація Побудовано математичну модель оптимального використання потужностей ЕОМ в обчислювальній мережі. За критерій оптимальності вибрано сумарний час розв’язування задач. Отримана математична модель зводиться до узагальненої задачі про призначення. Для реалізації цієї моделі запропоновано евристичний алгоритм.
Мова Українська
PDF формат Тичковський Р., Цегелик Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти