Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 6
Автори Лещук С., Вовк В.
Назва статті Тестування нової технології зубного протезування методами комп’ютерного моделювання
Анотація Наведено результати математичного моделювання поведінки конструкцій зубних протезів, які використовують в одній з нових технологій протезування. Запропоновану модель взаємодії складових елементів протеза як між собою, так і з кістковою тканиною щелепи, описано тривимірними співвідношеннями лінійної теорії пружності і проаналізовано з використанням кусково-квадратичних апроксимацій методу скінченних елементів. За допомогою розробленого програмного забезпечення виконано послідовну порівняльну перевірку рівня напруженого стану протеза в різноманітних умовах жувального навантаження. На підставі результатів числових експериментів оцінено межі застосовності запропонованої технології зубного протезування.
Мова Українська
PDF формат Лещук С., Вовк В. Тестування нової технології зубного протезування методами комп’ютерного моделювання
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти