Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 6
Автори Лещук С., Вовк В.
Назва статті Тестування нової технології зубного протезування методами комп’ютерного моделювання
Анотація Наведено результати математичного моделювання поведінки конструкцій зубних протезів, які використовують в одній з нових технологій протезування. Запропоновану модель взаємодії складових елементів протеза як між собою, так і з кістковою тканиною щелепи, описано тривимірними співвідношеннями лінійної теорії пружності і проаналізовано з використанням кусково-квадратичних апроксимацій методу скінченних елементів. За допомогою розробленого програмного забезпечення виконано послідовну порівняльну перевірку рівня напруженого стану протеза в різноманітних умовах жувального навантаження. На підставі результатів числових експериментів оцінено межі застосовності запропонованої технології зубного протезування.
Мова Українська
PDF формат Лещук С., Вовк В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти