Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 6
Автори Коваль М., Савула Я.
Назва статті Використання апроксимацій функціями-бульбашками на чотирикутних скінченних елементах для числового аналізу задачі адвекції-дифузії
Анотація Розглянуто методологію розв’язування задачі адвекції-дифузії методом скінченних елементів, що ґрунтується на p-адаптивній апроксимації на чотирикутних скінченних елементах. Основою цієї апроксимації є те, що в якості базових функцій МСЕ вибирають ієрархічну систему функцій (так званих функцій-бульбашок). Збільшення порядку апроксимації досягають простим додаванням у систему нової базової функції, що не потребує зміни всіх наявних функцій. Відповідно, розв’язок, що отримують на підставі розширеної системи (зі збільшеним порядком) у разі застосуванні p-адаптивної схеми МСЕ, являє собою уточнення попереднього розв’язку. Наведено числові приклади.
Мова Українська
PDF формат Коваль М., Савула Я. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти