Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 6
Автори Журавчак Л., Михаськів В., Фітель Г.
Назва статті Розв’язування нестаціонарної задачі теплопровідності для термочутливого многокутника методами граничних і приграничних елементів
Анотація Розглянуто двовимірну крайову задачу для многокутника iз залежним вiд температури коефiцiєнтом теплопровiдностi. Для визначення нестацiонарного температурного поля запропоновано пiдходи, які грунтуються на спiльному використаннi змінної Кірхгофа, методів граничних або приграничних елементiв, фундаментального розв'язку нестацiонарного рiвняння теплопровiдностi та покрокової зміни часу.
Мова Українська
PDF формат Журавчак Л., Михаськів В., Фітель Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти