Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 6
Автори Гудзь Р., Петльований А.
Назва статті Моделювання стаціонарного процесу теплопровідності у тілі зі сукупністю локальних неоднорідностей за допомогою комплексного методу граничних елементів
Анотація Автори пропонують комбіновану методику застосування комплексного методу граничних елементів до розв’язування класів плоских крайових задач для основного рівняння стаціонарного поля в однозв’язній області за умови, що характеристика середовища є неперервною функцією, сталою скрізь, за винятком скінченної сукупності неоднорідних включень. Методика передбачає побудову процедури типу прогноз–коректування, що дає змогу послідовно, починаючи з крайової задачі для однорідної області, знаходити розв’язки крайових задач, які відрізняються характеристиками середовища у неоднорідних ізотропних включеннях. Для реалізації запропонованої процедури попередньо застосовано операції методу адитивного розщеплення операторів. Розроблений спосіб застосування комплексного методу граничних елементів у невластивій для нього сфері пройшов різносторонню числову апробацію, яка підтвердила можливість його ефективного використання.
Мова Українська
PDF формат Гудзь Р., Петльований А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти