Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 6
Автори Венгерський П., Трушевський В.
Назва статті Числове дослідження регуляризованої задачі мілкої води в кінематичному наближенні
Анотація Розглянуто регуляризовану математичну модель поверхневого стоку мілкої води в кінематичному наближенні. Задачу розв’язано методом скінченних елементів з використанням проекційно-сіткової схеми. Побудовано однокрокову рекурентну схему інтегрування задачі в часі і доведено її стійкість та збіжність. Досліджено динаміку зміни стоку рідини на тестових прикладах.
Мова Українська
PDF формат Венгерський П., Трушевський В. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти