Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 6
Автори Венгерський П., Демкович О.
Назва статті Чисельне дослідження задач фільтрації ґрунтової води в насиченій зоні
Анотація В даній роботі для опису руху ґрунтової води використано модель, що грунтується на рівнянні Бусінеска. Побудовано варіаційну задачу, яку розв’язано методом скінченних елементів. У випадку безнапірного руху для дискретизації за часом запропоновано схему лінеаризації. Цю модель апробовано на тестових прикладах, проаналізовано похибки апроксимацій, визначено порядок збіжності розв’язку по просторових змінних.
Мова Українська
PDF формат Венгерський П., Демкович О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти