Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 6
Автори Ярошко Світлана
Назва статті Апостеріорна оцінка швидкості збіжності розв’язків, отриманих модифікованим методом послідовних наближень, для окремого класу спектральних задач
Анотація Уточнено формулювання теорем, що обґрунтовують модифікований метод послідовних наближень. Описано алгоритм методу у гільбертовому просторі. Наведено приклади апостеріорної оцінки швидкості збіжності наближених значень характеристичних чисел заданого інтегрального оператора до точних. З’ясовано, що вони збігаються швидше від геометричної прогресії з достатньо малим знаменником.
Мова Українська
PDF формат Ярошко Світлана 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти