Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 6
Автори Сибіль Ю., Остудін Б., Романенко А.
Назва статті Розв’язність задачі Діріхле для рівняння Пуассона в просторі зі щілинами та еквівалентне інтегральне рівняння
Анотація Розглянуто задачу Діріхле для рівняння Пуассона в просторі зі щілинами, яка виникає в разі аналізу окремих самоузгоджених проблем електронної оптики. З використанням структури деяких гільбертових просторів і властивостей відповідних граничних операторів, досліджено розв’язність сформульованої задачі та еквівалентного граничного інтегрального рівняння.
Мова Українська
PDF формат Сибіль Ю., Остудін Б., Романенко А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти