Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 6
Автори Кагадій Т., Павленко А.
Назва статті Розв’язок лінійних та нелінійних рівнянь методом збурення
Анотація Розроблено асимптотичний метод розв’язування тривимірних задач лінійної в’язкопружності ортотропних середовищ, задач з урахуванням кінцевих деформацій у плоскому і просторовому формулюванні та плоских задач фізично нелінійної теорії пружності у випадках прямолінійної та криволінійної анізотропії матеріалу. Для розв’язування суттєво нелінійних рівнянь у частинних похідних викладено новий асимптотичний метод. Розглянуто низку плоских задач, у яких враховані геометрична або фізична нелінійність.
Мова Українська
PDF формат Кагадій Т., Павленко А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти