Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 6
Автори Гнатишин О., Шахно С.
Назва статті Про деякі ітераційно-різницеві методи розв’язування задач безумовної мінімізації
Анотація Досліджено деякі ітераційно-різницеві методи розв’язування задач безумовної мінімізації, які не потребують обчислення матриці других похідних. Доведено теореми, які обгрунтовують збіжність, та визначено швидкість збіжності запропонованих методів. Наведено результати числового експерименту.
Мова Українська
PDF формат Гнатишин О., Шахно С. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти