Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 6
Автори Бомба А., Каштан С.
Назва статті Нелінійні обернення крайових задач на конформні відображення у многозв’язних областях з керуючим потенціалом
Анотація На підставі модифікації методу сумарних зображень Г.Положого вирішено проблему нелінійного обернення крайових задач на конформні відображення у тризв’язних областях, обмежених еквіпотенціальними лініями з керуючим потенціалом на одному із внутрішніх контурів. Окрім шуканого потенціалу і функції течії, у результаті побудовано ще й характеристичну функцію, описано усі можливі характерні випадки формування течії залежно від заданих значень керуючого потенціалу, наведено приклади побудови динамічної сітки, поля швидкості, формування різних перетоків. Виділено усі можливі типи задач (ключових) на знаходження тих значень керуючого потенціалу, що забезпечують оптимізацію певних функціоналів (витрат, витоків, втоків, перетоків, ін.), наведено приклад розв’язування однієї із них.
Мова Українська
PDF формат Бомба А., Каштан С. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти