Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 6
Автори Бігун О., Люстик М.
Назва статті Числові тести та теоретичні оцінки для Лі-алгебраїчної схеми дискретних апроксимацій
Анотація Досліджено один із методів дискретних апроксимацій розв’язування рівнянь у частинних похідних з початковими та граничними умовами, що спирається на Лі-алгебричний підхід. Доведено спеціальні властивості квазізображень основних диференціальних операторів у випадку однієї просторової змінної. Наведено результати числових тестів для двох задач Коші.
Мова Англійська
PDF формат Бігун О., Люстик М. 
DOC формат Бігун О., Люстик М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти