Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Вовк В., Мушкевич Б.
Назва статті Застосування об'єктного підходу до розробки моделі процесів інформаційних систем з використанням реляційних баз даних
Анотація Одним з варіантів застосування об'єктного підходу до розробки моделі даних інформаційної системи з використанням реляційної СКБД є врахування природної ієрархії класів вибраної предметної області. В даній роботі обговорюється розповсюдження такого підходу на технологію побудови об'єктної моделі процесів.
Мова Українська
HTML формат Вовк В., Мушкевич Б. 
PDF формат Вовк В., Мушкевич Б. 
DOC формат Вовк В., Мушкевич Б. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти