Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Яджак М.
Назва статті Організація квазісистолічних обчислень під час розв’язування задач цифрової фільтрації
Анотація Запропоновано схеми організації квазісистолічних обчислень під час розв’язування дво- та тривимірної задач цифрової фільтрації за умови накладання обмежень на кількість вихідних каналів зв’язку. Наведено оцінки прискорення обчислень, що підтверджують доцільність використання цих схем.
Мова Українська
HTML формат Яджак М. 
PDF формат Яджак М. 
DOC формат Яджак М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти