Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Цегелик Г., Філяк М.
Назва статті Про ефективність методу r-рівневого блочного пошуку записів у впорядкованих файлах
Анотація Досліджено ефективність методу r-рівневого блочного пошуку записів у впорядкованих файлах для цілого пучка законів нерівномірного розподілу ймовірностей звертання до записів, серед яких є рівномірний розподіл, закон Зіпфа, розподіл, який наближено задовольняє правило “80-20”, та ін. Виведено співвідношення у вигляді системи трансцендентних рівнянь для наближеного знаходження параметрів, за яких математичне сподівання кількості порівнянь, необхідних для пошуку запису в цьому методі, досягає мінімуму.
Мова Українська
HTML формат Цегелик Г., Філяк М. 
PDF формат Цегелик Г., Філяк М. 
DOC формат Цегелик Г., Філяк М. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти