Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Левченко О.
Назва статті Математичне моделювання гідрологічних процесів на території Львівщини
Анотація Описано методику проведення гідрологічних досліджень засобами розширення (додатка) Spatial Analyst картографічної системи ArcView. Як математичну модель місцевості використано grid-поверхню рельєфу, побудовану на базі векторної теми горизонталей. Весь процес досліджень складається з кількох етапів: 1) створення безстокової моделі рельєфу; 2) побудови grid-поверхонь напряму та акумуляції потоку; 3) аналізу траєкторій водних потоків; 4) визначення зон водозбору (басейнів). Викладену методику застосовано для гідрологічних досліджень на території Львівщини.
Мова Українська
HTML формат Левченко О. 
PDF формат Левченко О. 
DOC формат Левченко О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти