Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Шинкаренко Г., Козаревська Ю.
Назва статті Регуляризація чисельних розв’язків варіаційних задач міграції домішок: h-адаптивний метод скінченних елементів. Частина 1
Анотація На підставі рівняння збереження маси побудовано апостеріорні оцінки похибки апроксимацій методу скінченних елементів у задачах стаціонарної конвекції-дифузії-реакції субстанції у нестисливому середовищі. За основу аналізу покладено функціонал джерел похибки, який кусково визначається лишком рівняння над кожним скінченним елементом декомпозиції, та варіаційна задача для відшукання похибки апроксимацій МСЕ. Наближені розв’язки цієї задачі в просторах бабл-функцій дали змогу сконструювати недорогі зручні оцінювачі точкових та інтегральних характеристик похибки в природних для цього класу задач нормах з такими властивостями: 1) вони встановлюють залежність рівня похибки від геометричних характеристик СЕ, критеріїв подібності Пекле і Струхаля та маси незрівноваженої домішки; 2) вони створюють надійну основу для реалізації оптимального адаптування розрахункових сіток, здатних відтворити із наперед заданою точністю структуру шуканого розв’язку. Спосіб побудови оцінювачів похибки продемонстровано на прикладах одно- та двовимірної задачі мігрування, наближені розв’язки яких будували на кусково лінійних базисних функціях.
Мова Українська
HTML формат Шинкаренко Г., Козаревська Ю. 
PDF формат Шинкаренко Г., Козаревська Ю. 
DOC формат Шинкаренко Г., Козаревська Ю. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти