Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Чапля Є., Чернуха О., Боженко Б.
Назва статті Про перенесення домішки у двофазових випадково-неоднорідних волокнистих середовищах
Анотація Розглянуто двовимірну задачу дифузії домішкової речовини у півпросторі з двофазовою випадково-неоднорідною волокнистою структурою матеріалу. Отримано вираз для поля концентрації частинок домішки, усередненого за ансамблем конфігурацій фаз у випадку рівномірного розподілу волокон з урахуванням стрибків коефіцієнта дифузії на міжфазових межах. Проаналізовано вплив неодноріднасті структури матеріалу для різних значень фізичних характеристик середовища. Ілюстрації поля концентрацій наведені у безрозмірних змінних.
Мова Українська
HTML формат Чапля Є., Чернуха О., Боженко Б. 
PDF формат Чапля Є., Чернуха О., Боженко Б. 
DOC формат Чапля Є., Чернуха О., Боженко Б. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти