Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Попович В., Іванків К.
Назва статті Нелінійна задача теплопровідності для кулі з теплообміном
Анотація Побудовано аналітично-числовий розв’язок нестаціонарної задачі теплопровідності для порожнистої кулі, теплофізичні характеристики матеріалу якої змінюється зі зміною температури. Вважається, що куля має рівномірний розподіл температури і в початковий момент часу починає конвективно обмінюватися теплом із зовнішніми середовищами сталих температур. Як частковий випадок отримано розв’язок для суцільної кулі.
Мова Українська
HTML формат Попович В., Іванків К. 
PDF формат Попович В., Іванків К. 
DOC формат Попович В., Іванків К. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти