Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Махоркін І., Сеник А.
Назва статті Модель ефективного теплового джерела для ортотропного циліндричного тіла, яке опромінюють концентрованим потоком енергії
Анотація Запропоновано математичну модель нагрівання-охолодження циліндричних тіл у разі їхнього опромінення концентрованим потоком енергії (КПЕ). Модель враховує локальність та режим дії КПЕ, форму плями опромінення та траєкторію її поступального руху, габарити виробу й анізотропію матеріалу, умови теплообміну. З використанням методу миттєвих джерел та методів інтегральних перетворень отримано аналітичний опис температурного поля, зумовленого опроміненням поверхні рухомим нормально розподіленим потоком енергії.
Мова Українська
HTML формат Махоркін І., Сеник А. 
PDF формат Махоркін І., Сеник А. 
DOC формат Махоркін І., Сеник А. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти