Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Мартинович Т., Мартинович Б.
Назва статті Ряди типу Фур’є в комплексній формі на “одиничних” криволінійних замкнутих лініях у площинах
Анотація Побудовано ряди типу Фур’є в комплексній формі на "одиничних" криволінійних замкнутих лініях, масштабні множники яких дорівнюють одиниці: на “одиничних” замкнутих лініях у двозв’язних концентричних некругових областях у площинах; на “одиничних” замкнутих еліптичних лініях у двозв’язних концентричних еліптичних областях у площинах; на “одиничних” замкнутих еліптичних лініях у двозв’язних концентричних еліптичних областях у площинах, отриманих з кругового кільця у площині афінним перетворенням; на “одиничних” замкнутих правильних багатокутних лініях із заокругленими вершинами у двозв’язних областях вигляду правильних концентричних багатокутників у площинах.
Мова Українська
HTML формат Мартинович Т., Мартинович Б. 
PDF формат Мартинович Т., Мартинович Б. 
DOC формат Мартинович Т., Мартинович Б. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти