Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Коссак О., Грицак П.
Назва статті Теплообмін у циліндричній трубі в разі гідравлічно стабілізованого потоку
Анотація Досліджено застосування методу скінченних елементів для аналізу неньютонівських рідин, які підлягають реологічному степеневому закону Освальда–Рейнера. Розглянено повністю розвинений ламінарний потік нестисливої рідини в каналі. Наведено рівняння для осесиметричного та плоского потоку в каналі з сталим перерізом. За допомогою варіаційної постановки задачі та методу скінченних елементів обчислено власні значення, власні функції та відповідні числа Нуссельта для різних типів неньютонівських рідин. Наведено порівняння з відомими в літературі результатами.
Мова Українська
HTML формат Коссак О., Грицак П. 
PDF формат Коссак О., Грицак П. 
DOC формат Коссак О., Грицак П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти