Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Квасниця Г., Шинкаренко Г.
Назва статті Адаптивні апроксимації методу скінченних елементів для задач еластостатики
Анотація Запропоновано адаптивну схему методу скінченних елементів для знаходження наближених розв’язків варіаційної задачі еластостатики в термінах вектора зміщень. За фіксованого вибору класу апроксимацій для зміщень ця схема дає змогу керувати локальним згущенням/розрідженням тріангуляції для досягнення наперед заданої точності розрахунків. Теоретичний базис цієї схеми ґрунтується на аналізі функціонала джерел похибки та його зв’язку з варіаційною задачею про похибку дискретизації Гальоркіна. Наближений розв’язок цієї задачі з використанням просторів бабл-функцій дає змогу сконструювати недорогі зручні апостеріорні оцінювачі енергетичної норми похибки апроксимацій МСЕ. Можливості запропонованої схеми доведені результатами числових розв’язків двовимірної задачі з кусково-квадратичною апроксимацією зміщень на трикутних сітках.
Мова Українська
HTML формат Квасниця Г., Шинкаренко Г. Адаптивні апроксимації методу скінченних елементів для задач еластостатики
PDF формат Квасниця Г., Шинкаренко Г. Адаптивні апроксимації методу скінченних елементів для задач еластостатики
DOC формат Квасниця Г., Шинкаренко Г. Адаптивні апроксимації методу скінченних елементів для задач еластостатики
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти