Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Квасниця Г., Шинкаренко Г.
Назва статті Адаптивні апроксимації методу скінченних елементів для задач еластостатики
Анотація Запропоновано адаптивну схему методу скінченних елементів для знаходження наближених розв’язків варіаційної задачі еластостатики в термінах вектора зміщень. За фіксованого вибору класу апроксимацій для зміщень ця схема дає змогу керувати локальним згущенням/розрідженням тріангуляції для досягнення наперед заданої точності розрахунків. Теоретичний базис цієї схеми ґрунтується на аналізі функціонала джерел похибки та його зв’язку з варіаційною задачею про похибку дискретизації Гальоркіна. Наближений розв’язок цієї задачі з використанням просторів бабл-функцій дає змогу сконструювати недорогі зручні апостеріорні оцінювачі енергетичної норми похибки апроксимацій МСЕ. Можливості запропонованої схеми доведені результатами числових розв’язків двовимірної задачі з кусково-квадратичною апроксимацією зміщень на трикутних сітках.
Мова Українська
HTML формат Квасниця Г., Шинкаренко Г. 
PDF формат Квасниця Г., Шинкаренко Г. 
DOC формат Квасниця Г., Шинкаренко Г. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти