Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Ємець О., Романова Н., Роскладка О.
Назва статті Про властивості деяких задач евклідової комбінаторної оптимізації на переставленнях та методи їх розв’язування
Анотація Розглянуто умови еквівалентності багатогранників переставлень зі спільною первинною специфікацією мультимножин. Це дає змогу класифікувати загальні багатогранники переставлень для подальшого вивчення їхніх комбінаторних властивостей. Описано метод розв’язування лінійної умовної задачі оптимізації на переставленнях, у якому розв’язки одержують будь-яким переборним методом, а оптимальність перевіряється методом відтинання.
Мова Українська
HTML формат Ємець О., Романова Н., Роскладка О. 
PDF формат Ємець О., Романова Н., Роскладка О. 
DOC формат Ємець О., Романова Н., Роскладка О. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти