Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Дияк І., Березюк Т.
Назва статті Гібридні скінченно-граничноелементні апроксимації задач теорії пружності на основі методу декомпозиції області
Анотація Побудована гетерогенна чисельна схема для розв’язання осесиметричної задачі теорії пружності з використанням методу скінченних і граничних елементів на основі альтернуюючого методу Шварца. Запропонований вибір параметра релаксації для прискорення ітераційного процесу. Наведені результати чисельного експерименту для модельної задачі.
Мова Українська
HTML формат Дияк І., Березюк Т. 
PDF формат Дияк І., Березюк Т. 
DOC формат Дияк І., Березюк Т. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти