Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

Інформація
Рік видання 2002
Випуск 5
Автори Власюк А., Мартинюк П.
Назва статті Фільтраційна консолідація ґрунтового масиву в основі гідротехнічної споруди за наявності перенесення солей
Анотація Розглянуто математичну модель задачі фільтраційної консолідації грунтового масиву в основі гідротехнічної споруди з урахуванням впливу перенесення солей. Для чисельного розв’язування відповідної двовимірної задачі запропоновано використати метод скінченних елементів. Досліджено задачу фільтраційної консолідації масиву глинистого ґрунту прямокутної форми.
Мова Українська
HTML формат Власюк А., Мартинюк П. 
PDF формат Власюк А., Мартинюк П. 
DOC формат Власюк А., Мартинюк П. 
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти